Home | News & Event | Thêm địa điểm
About me | Contact | 3388 địa điểm, Online 483 | Login  MobiWeb
Từ   Tới  
MapYP là kênh thông tin tìm kiếm địa điểm trên bản đồ do người dùng cập nhật các địa điểm hữu ích dành cho cộng đồng. Dữ liệu thông tin thống nhất, chặt chẽ, thể hiện đầy đủ nội dung các thông tin về vị trí địa lý, các điểm dịch vụ và các dịch vụ mở rộng hỗ trợ người dùng.
Hệ thống cung cấp thông tin các doanh nghiệp, địa điểm của các tỉnh, thành phố của Việt Nam trên nền tảng bản đồ với công cụ hiển thị trực quan, tiện lợi, dễ sử dụng giúp cho việc quan sát dễ dàng và nhanh chóng.Các thông tin trên hệ thống được thể hiện chi tiết, đa dạng và luôn được cập nhật các dữ liệu mới nhất.
Người dùng có thể tra cứu thông tin về địa điểm bằng máy vi tính, thiết bị di động, điện thoại.
Hướng dẫn thêm thông tin
Bạn cần đăng ký tài khoản tại Xem bản đồ và đăng nhập để sử dụng các chức năng.

Để đăng ký Địa điểm vào bản đồ. Vui lòng chọn
1.     Điền các thông ti địa điểm.
2.     Chọn vị trí địa điểm trên bản đồ. Click chuột đánh dấu vị trí.
3.     Lưu thông tin vào bản đồ.
(Lưu ý: đối với tài khoản miễn phí, thông tin sẽ được phê duyệt trước khi hiển thị
Để đăng tin tức, sự kiện tại địa điểm. Vui lòng chọn địa điểm và đăng tin.

Việc thêm thông tin hoàn toàn miễn phí. Khi cần liên hệ hợp tác, quảng cáo vui lòng liên hệ:
  
Xembando.vn (PMV Corp)
Địa chỉ: Tòa Nhà SBI, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM.
Điện thoại: (+848) 37 156 156   Fax: (08) 3717 8666
Email: info@mapyp.com  Website: www.mapyp.com

www.mapyp.com - Copyright (c) 2013 - 2019 PMV Software - Quang Trung Software Park, 12 District, Ho Chi Minh City, Viet Nam